Loading...
سفارش دهنده گرامی سلام:
به اطلاع می رسانیم که با توجه تعدد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، تا اطلاع ثانوی از پذیرش سفارش هایی که مهلت اجرای آنها کمتر از یک ماه باشد معذوریم. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت(

شبیه سازی های عمران و معماری  سه بعدی ( 3d) - تقاطع سه سطحی امیرکبیر- مطهری - شیراز-محصولی سه بعدی (3d) از شرکت زاگرس فیلم شیراز