Loading...
سفارش دهنده گرامی سلام:
به اطلاع می رسانیم که با توجه تعدد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، تا اطلاع ثانوی از پذیرش سفارش هایی که مهلت اجرای آنها کمتر از یک ماه باشد معذوریم. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت(

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

مقابله با دست فروشان و سد معبر

در کشاکش نبرد رستم با تورانیان قلب مرکب او رخش دچار گرفتگی رگ ها می شود. آیا معجزه ای ایران زمین را از حادثه هولناک خواهد رهانید؟

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

در این قسمت از مناطق مختلف افرادی برای شرکت در مسابقه فریاد شرکت می کنند. شرکت کننده ای از شهر...

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

این بار و در این داستان رستم از کشتن سهراب منصرف شده و برای او به دنبال کار می گردد. اما ....

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم