Loading...
سفارش دهنده گرامی سلام:
به اطلاع می رسانیم که با توجه تعدد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، تا اطلاع ثانوی از پذیرش سفارش هایی که مهلت اجرای آنها کمتر از یک ماه باشد معذوریم. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت(
قوانین جهانی موفقیت

قوانین جهانی موفقیت

قانون علت و معلول: 


در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه: 
الف) تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید. 
ب) همان کاری را بکنید که کسانی که در این راه به موفقیت رسیده اند انجام داده اند.قانون انگیزه : 


هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سر چشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است : 


الف) تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها
ب) مشخص کردن انگیزه هاقانون تغییر: 


تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روز افزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است . پس برای رسیدن به موفقیت کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن .


به کانال تلگرام برتر شو بپیوندید

نظر خود را بنویسید