Loading...

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

مقابله با دست فروشان و سد معبر

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی