Loading...

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

مقابله با دست فروشان و سد معبر

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری