Loading...
سفارش دهنده گرامی سلام:
به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور، سفارش های مشتریان قدیمی و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

 

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

مقابله با دست فروشان و سد معبر

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی