Loading...

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

مقابله با دست فروشان و سد معبر

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان