Loading...

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

مقابله با دست فروشان و سد معبر

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی