Loading...

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

مقابله با دست فروشان و سد معبر

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف