Loading...

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

مقابله با دست فروشان و سد معبر

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم