Loading...

مقابله با دست فروشان و سد معبر

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده