Loading...

سفارش دهنده گرامی سلام:

به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها