Loading...

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی