Loading...
سفارش دهنده گرامی سلام:
به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور، سفارش های مشتریان قدیمی و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

 

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران