Loading...

رفتن رستم و رخش به طبیعت در روز سیزده نوروز و عاشق شدن رخش و.....

حامی این قسمت : شرکت پست TNT

رستم از شهر دستگاهی جدید برای کنار زدن خریده بود تا...

از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند

این قسمت داستان عجیبی از نبرد رستم وفرزند او سهراب

در این قسمت رستم و اسفندیار در مسابقه ای شرکت می کنند تا شخصی را برای نبرد با دیو سه سر انتخاب کنند

در این قسمت از مناطق مختلف افرادی برای شرکت در مسابقه فریاد شرکت می کنند. شرکت کننده ای از شهر...

 در این قسمت فردی از چین وارد می شود و کالاها و خدماتی را نیز عرضه می کند

رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید...

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...

ایران و توران بالاخره پس از سالها مذاکره به توافق رسیدند و دیپلمات های آنها برای معاهده صلح راهی سفر شدند. اما... 

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

این بار و در این داستان رستم از کشتن سهراب منصرف شده و برای او به دنبال کار می گردد. اما ....

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

رستم در سفری توریستی به یک مومیایی سخنگو بر می خورد که...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

حامیان انیمیشن طنز شاهنامک:

عوامل تولید شاهنامک:
لی اوت: آزاده فقیه
مدیر تولید: پویان شیعتی
صدا پیشه و کارگردان: مازیار محمدی نزاد
نویسندگان:
مازیار محمدی نژاد، مهدی ابوهاشم، مهرداد نعمت اللهی
موسیقی: علی آتش افروز
صدا گذاری: مسعود شیخی
طراحی شخصیت: محمد علی شریف پور
طراح استوری برد و بک گراند: فاطمه محمدی
انیماتور: فاطمه پیروی