Loading...

سفارش دهنده گرامی سلام:

به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

رستم در زمان سفر می کند و به امروز می آید. اما شهر را در میانه جنگ می یابد!

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

در کشاکش نبرد رستم با تورانیان قلب مرکب او رخش دچار گرفتگی رگ ها می شود. آیا معجزه ای ایران زمین را از حادثه هولناک خواهد رهانید؟

حامیان انیمیشن طنز شاهنامک:

عوامل تولید شاهنامک:
لی اوت: آزاده فقیه
مدیر تولید: پویان شیعتی
صدا پیشه و کارگردان: مازیار محمدی نزاد
نویسندگان:
مازیار محمدی نژاد، مهدی ابوهاشم، مهرداد نعمت اللهی
موسیقی: علی آتش افروز
صدا گذاری: مسعود شیخی
طراحی شخصیت: محمد علی شریف پور
طراح استوری برد و بک گراند: فاطمه محمدی
انیماتور: فاطمه پیروی