Loading...

سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

در کشاکش نبرد رستم با تورانیان قلب مرکب او رخش دچار گرفتگی رگ ها می شود. آیا معجزه ای ایران زمین را از حادثه هولناک خواهد رهانید؟

حامیان انیمیشن طنز شاهنامک:

عوامل تولید شاهنامک:
لی اوت: آزاده فقیه
مدیر تولید: پویان شیعتی
صدا پیشه و کارگردان: مازیار محمدی نزاد
نویسندگان:
مازیار محمدی نژاد، مهدی ابوهاشم، مهرداد نعمت اللهی
موسیقی: علی آتش افروز
صدا گذاری: مسعود شیخی
طراحی شخصیت: محمد علی شریف پور
طراح استوری برد و بک گراند: فاطمه محمدی
انیماتور: فاطمه پیروی