Loading...

سفارش دهنده گرامی سلام:

به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

شبیه سازی عمران و معماری  سه بعدی (3D) تقاطع غیر هم سطح شهیدان یغمور-شیراز -محصولی سه بعدی (3D) از شرکت فیلم سازی زاگرس فیلم شیراز