Loading...
سفارش دهنده گرامی سلام:
به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور، سفارش های مشتریان قدیمی و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

 

23Sep

بزرگترین تلسکوپ رادیویی

تصویر ساده: تلسکوپ ویلیام گوردون

تلسکوپ رادیویی:

تلسکوپ رادیویی نوعی آنتن رادیویی است که دراخترشناسی رادیویی به منظور پیدا کردن و جمع‌آوری اطلاعات از ماهواره ها  و کاوشگر های فضایی و هر گونه منبع رادیویی در فضا استفاده می‌شود.

این نوع تلسکوپ‌ها به دلیل اینکه فقط از منابع رادیویی می توانند اطلاعات بگیرند، با تلسکوپ‌های نوری متفاوت اند.