تبلیغات و روابط عمومی هر دو بخش مهمی از فعالیت‌های یک شرکت هستند و ارتباط تنگاتنگی با بحث بازاریابی دارند. هر چند بسیاری از افراد تفاوتی بین روابط عمومی و تبلیغات قائل نیستند اما این دو موضوع در حقیقت دو وظیفه کاملا متفاوت را بر عهده دارند که در ادامه در مورد آن‌ها بیشتر توضیح می‌دهیم.