پارس کدرز اولین بازار کار آنلاین ایران است که هزاران متخصص نرم افزار نویسی، طراحی، تایپ و ده ها زمینه دیگر می توانند از طریق آن سفارش های آنلاین دریافت کنند و آنرا به مشتری تحویل داده و حق الزحمه خود را دریافت نمایند.