شبیه سازی سه بعدی ( 3D) عمرانی و معماری تقاطع سه سطحی معلم – شیراز- محصولی سه بعدی (3D) از شرکت فیلم و انیمیشن سازی زاگرس فیلم شیراز