شبیه سازی عمران و معماری سه بعدی (3D) زیرگذر بزرگ گلستان – شیراز – محصولی سه یعدی(3D) از شرکت فیلم انیمیشن سازی زاگرس فیلم شیراز