شبیه سازی های عمران و معماری سه بعدی ( 3d) – تقاطع سه سطحی امیرکبیر- مطهری – شیراز-محصولی سه بعدی (3d) از شرکت زاگرس فیلم شیراز