موشن استوری عمو نوروز محصولی از شرکت فیلم و انیمیشن سازی  زاگرس فیلم شیراز به سفارش پست بین المللی TNT