رستم در سفری توریستی به یک مومیایی سخنگو بر می خورد که…

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز