ایران و توران بالاخره پس از سالها مذاکره به توافق رسیدند و دیپلمات های آنها برای معاهده صلح راهی سفر شدند. اما…

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز