نمونه موشن گرافیک آیلاگرز یکی از آثار تولید شده سفارشی در شرکت زاگرس فیلم است که به کاربرد های سنسور حرارت و رطوبت در مصارف دامداری می پردازد. دیگر نمونه موشن گرافیک های زاگرس فیلم را در منوی نمونه تولیدات ببینید.