Loading...

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی