Loading...
سفارش دهنده گرامی سلام:
به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور، سفارش های مشتریان قدیمی و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

 

نمونه ای از کلیپ های تبلیغاتی با تکنیک تصویر برداری زنده تولید شده در شرکت زاگرس فیلم .

جام قهرمان ترافیک مجموعه برنامه ای جهت ارتقای فرهنگ ترافیک است که شرکت زاگرس فیلم مسوول پوشش تصویری آن بود. این تیزر خلاصه ای از محتوی این برنامه را با تکنیک تصویر برداری زنده و تلفیق آن با جلوه های گرافیک به نمایش می گذارد.