Loading...

رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید...

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

در این قسمت از مناطق مختلف افرادی برای شرکت در مسابقه فریاد شرکت می کنند. شرکت کننده ای از شهر...

این بار و در این داستان رستم از کشتن سهراب منصرف شده و برای او به دنبال کار می گردد. اما ....

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

این آگهی تبلیغاتی سال 1391 در شرکت زاگرس فیلم تولید شده . تکنیک این آگهی موزیکال تلفیق انیمیشن دوبعدی و تصویر برداری زنده می باشد. کلیه مراحل تولید موسیقی و ضبط در نیز در استودیوی تخصصی صدا برداری زاگرس فیلم انجام گرفته است.

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی