Loading...

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

رستم در سفری توریستی به یک مومیایی سخنگو بر می خورد که...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

این قسمت داستان عجیبی از نبرد رستم وفرزند او سهراب

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...

سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

این مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

این سریال انیمیشن 77 دقیقه ای با تکنیک دوبعدی جهت ارائه به بازاهای جهانی و با دوبله  انگلیسی در استودیو های تخصصی زاگرس فیلم  تولید شده که در مراحل پس تولید می باشد.

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

این بار و در این داستان رستم از کشتن سهراب منصرف شده و برای او به دنبال کار می گردد. اما ....

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز