Loading...

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

در کشاکش نبرد رستم با تورانیان قلب مرکب او رخش دچار گرفتگی رگ ها می شود. آیا معجزه ای ایران زمین را از حادثه هولناک خواهد رهانید؟

در این قسمت رستم و اسفندیار در مسابقه ای شرکت می کنند تا شخصی را برای نبرد با دیو سه سر انتخاب کنند

از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

ایران و توران بالاخره پس از سالها مذاکره به توافق رسیدند و دیپلمات های آنها برای معاهده صلح راهی سفر شدند. اما... 

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

این سریال انیمیشن 77 دقیقه ای با تکنیک دوبعدی جهت ارائه به بازاهای جهانی و با دوبله  انگلیسی در استودیو های تخصصی زاگرس فیلم  تولید شده که در مراحل پس تولید می باشد.

رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید...

سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...