Loading...

این بار و در این داستان رستم از کشتن سهراب منصرف شده و برای او به دنبال کار می گردد. اما ....

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

رستم در سفری توریستی به یک مومیایی سخنگو بر می خورد که...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

مقابله با دست فروشان و سد معبر

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

در این قسمت از مناطق مختلف افرادی برای شرکت در مسابقه فریاد شرکت می کنند. شرکت کننده ای از شهر...

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

این سریال انیمیشن 77 دقیقه ای با تکنیک دوبعدی جهت ارائه به بازاهای جهانی و با دوبله  انگلیسی در استودیو های تخصصی زاگرس فیلم  تولید شده که در مراحل پس تولید می باشد.

ایران و توران بالاخره پس از سالها مذاکره به توافق رسیدند و دیپلمات های آنها برای معاهده صلح راهی سفر شدند. اما... 

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

این قسمت داستان عجیبی از نبرد رستم وفرزند او سهراب

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف