انیمیشن کوتاه A Single Life

فکر می کنید چرا یک انیمیشن 2 دقیقه و 17 ثانیه ای می تونه کاندید جایزه اسکار بشه و 4 تا جایزه از جشنواره سانفنسیسکو ببره؟
چون به ما تَلَنگر می زنه! تلنگر! این کلمه رو فراموش نکنید. امروز در تحریریه برتر شو خواستیم نقدی بر این انیمیشن بنویسیم. ولی دیدیم فقط و فقط کافیه متن ترانه این انیمیشن رو ترجمه کنیم تا خودتون بعد از خوندن اون و دیدن این انیمیشن کوتاه دچار همون تلنگر زدگی بشید:

ترانه انیمیشن کوتاه A Single Life، ترجمه شده در تحریریه برترشو :

فکر می کنی زندگی هیچ وقت تموم نمیشه؟
ولی تنها چیزی که داری زندگیه؟
و باید درست بگذرونیش
این چیزیه که می خوام بگم
ولی برو جلو امتحانش کن
فقط یه زندگی
تو می دونی که دومی نداره!
آروم تر، آروم تر برو، قبل از این که تو رو ببرن.
مراقب باش، بهش پشت پا نزنی، می دونی که یه روزی باید بری!
آروم تر، آروم تر برو، قبل از این که تو رو ببرن.
می دونی که یه روزی باید بری.
با رها و بار ها سعی می کنی زمان رو نگه داری.
ولی به پایان رسیدنش حتمیه.