بازاریابی اصیل با تداعی استیو جابز به عنوان یک برند شخصی و رئیس شرکت اپل در سال ۲۰۱۵ هم مفید واقع شده است.
شرکت ها با گذشت زمان معمولا به فکر مدرن شدن پیش می روند و کم کم همه گذشته را فراموش می کنند و زمانی که یک مشتری جدید با آن ها مواجه می شود، هیچ رزومه و سابقه ای از آن ها ندارد.
اما شرکت اپل با وجود آنکه مدیر جدید پس از گذشته دو سال از فوت استیو جابز در این شرکت مشغول به کار شده است، کماکان از محبوبیت وی برای جذب و وفاداری مشتریانش بهره برداری می نماید.
شرکت اپل با طراحی پوستر جدید خود تصویر بزرگ شده استیو جابز را وسط پوستر خود جای داده است. بازاریابی اصیل شرکت اپل یک الگو برای کلیه شرکت هایی است که فکر می کنند حرکت به سمت مدرنیته با از بین بردن گذشته صورت می پذیرد.
در واقع جمع کردن همه محصولات شرکت اپل در کنار هم و در کنار تصویر استیو جابز یک بازاریابی اصیل محسوب می شود.