بودجه جهانی صرف شده در حوزه تبلیغات آنلاین

بودجه‌های مرتبط با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و به طور کل تبلیغات آنلاین در سراسر جهان طی دوسال گذشته حدود دوبرابر افزایش یافته است. با این حال، علی رغم صرف چنین هزینه هنگفتی، هنوز بسیاری از شرکت‌ها و برندها نمی‌توانند با قطعیت از میزان افزایش درآمد خود که ناشی از تاثیر شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات آنلاین است، سخن گویند. از دیدگاه بازاریابان، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی ابزاریست که ابتدا باید نحوه صحیح کمک گرفتن از آن‌ها به درستی درک شده و سپس برای جذب مخاطب به کار گرفته شود، در غیر این صورت ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند. آمارهایی که امروز به بررسی آن‌ها می‌پردازیم، نحوه تاثیرگذاری تبلیغات آنلاین بر روی تصمیم‌گیری و تحقیق مشتریان را نشان داده و هم‌چنین بیان می‌کند هر مشتری در نهایت چگونه تصمیم به خرید یک کالا می‌گیرد.