در این ویدیو ببنید تو کشورای دیگه جای بنرهای تبلیغاتی بزرگ که باعث زشت شدن فضای شهر میشن ، چگونه تبلیغات خلاقانه را ارائه می دهند.

پپسی مکس به شما تبلیغات  باور نکردنی را ارئه می دهد. شاهکارهای باور نکردنی و تجربیاتی که توسط پپسی مکس برای شما ساخته شده است، مهاجران را با واقعیت افزوده “باور نکردنی” که در یک ایستگاه اتوبوس  پر رفت و آمد در نیواکسفورد خیابان لندن ایجاد کرده اند، شگفت زده می کنند. واکنش های آن ها را در مقابل سناریو های باور نکردنی که جلوی چشمان آن ها توسط یک ربات غول پیکر که از طریق خیابان به یک گذرگاه رانده می شود و توسط هواپیماهای بدون سرنشین ربوده شده است، آشکار می شود را تماشا کنید.

 

  • تبلیغات خلاقانه
  • ایستگاه اتوبوس باورنکردی
  • لحظاتی باور نکردنی و فراموش نشدنی را برای مسافران فراهم می کند.