همه انسان ها دغدغه این را دارند که زمان کافی برای رسیدن به امور مختلف را ندارند و همیشه از اینکه کارهای آنان به فردا واگذار می شود ناراضی هستند. با مطالعه تکنیک های مدیریت زمان ، می توان برای امور خود به طور دقیق برنامه ریزی کرد و انجام کارها را به بهترین نحو محقق نمود.

تکنیک GTD :

شاید بتوان گفت GTD مشهورترین تکنیک مدیریت زمان در دنیا باشد. ایده اصلی این تکنیک آن است که شخص ابتدا باید کارها را از ذهن خود خارج کند و روی کاغذ بیاورد با این کار ذهن تنها روی کارهای نوشته شده تمرکز خواهد کرد و از یادآوری اینکه چه کاری باید انجام دهد رها می شود.

تکنیک pomodoro:

این تکنیک یک روش ایتالیایی است که یاد گرفتن آن چندان زمان زیادی نمی بره. در این روش شما با استفاده از یک تایمر انجام کارها را به محدوده های ۲۵ دقیقه ای تقسیم کرده و بین هر ۲۵ دقیقه ۳ تا ۵ دقیقه زمان استراحت قرار دارد و سپس کار بعدی شروع می شود. (فرانچسکو سیریلومبدع این تکنیک برای اولین بار از یک تایمر مکانیکی به شکل گوجه فرنگی که در آشپزخانه برای کنترل زمان پخت و پز استفاده می شد برای پیاده سازی از تکنیک خود استفاده کرد هنوز هم گوجه فرنگی به نوعی نماد این تکنیک است )

تکنیک تمرکز فرانکلین کاوی:

مبنای این روش اولویت بندی کارها می باشد.
کارها را براساس سرعت انجام در یک ماتریس طبقه بندی می کنیم.
با مشخص کردن کارهای کم اهمیت تر بیشتر بر روی کار هایی تمرکز کنیم که ارزش بالاتری دارد.