غار اکتون تونیچیل مکنال

غار اکتون تونیچیل موکنال یا “غار مقبره کریستالی” در بلیز واقع شده است و محل بقایای اسکلت ها و مصنوعات باستانی مایاها می باشد. جالب ترین ساکن آن “دوشیزه کریستالی” است که دختر جوانی است که قربانی نذر انسان ها شده است. استخوان های آهکی شده او مثل کریستال می درخشند و این به ترسناکی فضا می افزاید. افراد شجاعی که به بازدید از این مکان باستان شناسی تمایل بسیاری دارند باید پیاده به همراه یک راهنما به آنجا بروند. این مسیر ابتدا با شنا در عمق تا زانوی آب های فوق العاده سرد و قیرگون شروع می شود. توصیه می کنیم افرادی که قوه تخیل بالایی دارند به این مکان نروند. قوم مایان ها برای مراسم مذهبی خود انسان های بیشماری را در این غار قربانی می کردند و اسکلت های باقی مانده دلیلی بر اثبات این ادعا است.
اگر خفاش ها و عنکبوت های موجود در این مکان باستانی شما را نترسانند، کاسه های سرامیکی قدیمی موجود در آنجا که سوراخ های مرگ دارند و قبلا برای مراسم مذهبی قربانی انسان های بی گناه و ریختن خونشان به کار می رفته است، ترسی بر دل بیننده می اندازند.