تکنیک ۱: زمان آشفتگی

1-یک زمان ثابت و به خصوص را هر روز تعیین کنید.
2-وقتی هنگام کار فکر یا نگرانی حواس شما را پرت می‌کند به خودتان بگویید که برای فکر کردن روی آن موضوع زمان خاصی را تعیین کرده ام. و به خودتان بقبولانید که الان وقت مناسبی برای فکر کردن نیست.
3-به «زمان آشفتگی» متعهد باشید و در آن هنگام تمام نگرانی‌هایی را که در طی روز سراغ‌تان آمده‌اند را بررسی کنید.

تکنیک ۲: «کرختی عنکبوت»

بعضی اوقات امکان مهیاکردن ۱۰۰% شرایط محیطی برای ما وجود ندارد و گاهی اوقات چه بخواهیم و چه نخواهیم دچار یک سری عوامل حواس‌پرتی از خارج خواهیم شد، در اینجا مثالی برای شما می‌زنیم که متوجه شوید چگونه می‌شود این قبیل حواس‌پرتی‌ها را نادیده گرفت و بر سر موضوع اصلی خودمان همچون گذشته متمرکز باقی بمانیم، اگر شما با یک تکیه چوب به تار یک عنکبوت مرتب ضربه وارد کنید عنکبوت به‌صورت غریزی به سمت آن چوب حرکت می‌کند زیرا فکر می‌کند که در تارش دامی گرفتار گشته است ولی بعد از بررسی متوجه می‌شود که به کاه دان زده و از غذا خبری نیست! درنتیجه تکرار این عمل عنکبوت ما دیگر پاسخی به تکان‌های تار خود نمی‌دهد و فکر می‌کند که بقیه تکان‌ها هم مثل قبل بیهوده خواهد بود نتیجه این داستان این است که اگر ما تلاش کنیم که نسبت به وقایع اطرافمان بی‌توجه باشیم نتیجه این اتفاق این خواهد بود که دیگر هر صدایی یا حرکتی باعث پرت شدن حواس ما نخواهد شد.

تکنیک ۳: قانون پنج بار بیشتر

این قانون ساده‌است. وقتی هنگام انجام کاری حواس‌تان پرت می‌شود با خودتان قرار بگذارید آن کار را به میزان پنج بار بیشتر انجام دهید. اگر در حال حل مسائل ریاضی هستید، پنج مسئله بیشتر حل کنید، اگر در حال مطالعه بودید، پنج صفحه بیشتر مطالعه کنید، اگر در حال انجام کاری بودید پنج دقیقه بیشتر آن کار را ادامه دهید. این تعهد درونی شما را ملزم به حفظ تمرکز و دوری از حواس پرتی خواهد کرد. و در طولانی مدت باعث می‌شود به طور ناخودآگاه تمرکز خود را برای زمان بیشتری حفظ کنید.

تکنیک ۴:سه کلیدواژه

1-قبل از شروع هر کاری سه کلیدواژه مهم را که معرف کاری هست که در حال انجام‌ش هستید را انتخاب کنید. هیچ قانون خاصی برای انتخاب کلیدواژه‌ها وجود ندارد.
2-آن‌ها را روی برگه‌های برچسب نوشته و جلوی چشمان‌تان قرار دهید.
3-هر وقت حواس‌تان پرت شد به آنها نگاه کنید و کلمات را با خود تکرار کنید تا موضوعی را که حواس‌تان را پرت کرده بود فراموش کنید.