اگر شما یک پیام اجتماعی به یادماندنی برای راهبرد بازاریابی خود می‌خواهید، باید داستانی بسازید که بتواند در سطح عاطفی و فردی، مخاطب‌تان را متاثر کند. مردم در واقع داستان‌هایی را به ذهن می‌سپارند که کاملا شکل روایی داشته باشند.
مخاطبان شما به‌آسانی می‌توانند تشخیص بدهند که چه زمانی پیام‌ها بی‌کیفیت و نامعتبرند. ایجاد محتوای باکیفیت و تاثیرگذار که واقعا بخش عاطفی مغز را تحت تاثیر قرار دهد باعث می‌شود آن‌ها پیام شما را به‌خوبی به‌خاطر بسپارند.
اولین نکته مهم در داستان‌گویی این است که باید پیام خود را ساده نگاه دارید و فقط روی «یک» موضوع تمرکز کنید. چون مردم قادر نخواهند بود همزمان چندین موضوع را با هم به‌خاطر بسپارند.
  • دوم، باید هوشمندانه رقابت کنید. اول بدانید که سازمان و یا شرکت شما در انجام چه کاری بهتر از دیگر سازمان‌ها و یا شرکت ها عمل می‌کند و بعد به‌طور شفاف بگویید که چگونه خدمات شما از سایرین متفاوت است.
  •  سوم، در داستان‌گویی از تصاویر استفاده کنید. ما در یادگیری، به خاطرسپردن و شناسایی به شدت بصری هستیم. جهت جلب توجه مخاطب‌تان، داستان خود را با عناصر بصری تکمیلی، روایت کنید.
  •  چهارم، اطمینان حاصل کنید که شما واقعا دارید یک داستان نقل می‌کنید. داستان‌ها مانند جرنگ‌های تبلیغاتی، جایگاه خاصی در مغز و حافظه انسان دارد، پس مطمئن شوید داستانی که روایت می‌کنید آغاز، میانه و نکته آموزشی کلیدی یا اخلاقی و همچنین پایان دار.