آقای هاشم مظاهری زاده مدیر کل محترم ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز انیمیشن های شاهنامک را اثری طنز و تاثیر گذار توصیف کرد. وی در خبری که به مناسبت روز جهانی انیمیشن در کانال رسمی شهرداری شیراز منتشر شده است تنوع موضوعی، ایجاز و استفاده همزمان از جاذبه ها ی مختلف هنری در ارائه پیام را از خصوصیات این مجموعه انیمیشن ذکر کرد. این مجموعه انیمیشن ها در شرکت زاگرس فیلم و با حمایت مادی و معنوی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شیراز تولید شده است. در زیر می توانید اصل مطلب که در کانال شهرداری شیراز منتشر شده است را مطالعه فرمایید:

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز:

در راستای استفاده از ظرفیت و توانمندی هنر در زمینه اقناع مخاطب، ارائه مضامین شهری در قالب تولیدات هنری به ویژه انیمیشن، فیلم کوتاه و کارتون در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است که طی چند سال اخیر با تغییر رویکرد تولیدات شهرداری، به سمت تولید محتواهایی با مضامین فرهنگ شهروندی رفته ایم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

تلاش کردیم تمامی فیلم های کوتاه تولیدیِ مجموعه انیمیشن های شاهنامک از ویژگی‌هایی نظیر تنوع موضوعی، ایجاز، استفاده همزمان از جاذبه ها ی مختلف هنری در ارائه پیام و … برخوردار باشند تا ضمن احترام به درک مخاطب بتوانیم با زبان هنر برخی مسایل شهری را برای آنها پررنگ تر و برجسته تر کنیم و نکات فرهنگ‌ساز را غیر مستقیم به شهروندان منتقل کنیم تا برای نحوه زندگی بهتر در شهر و رعایت اصول زندگی شهری تلنگر بخورند.

 

  • شاهنامک مجموعه انیمیش هایی با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی با موضوعات مختلف برنده جایزه برترین انیمیشن در جشنواره ایران ساخت که در سال 1395 برای اولین بار به همت نهادریاست جمهوری برپا شده بود.و برنده جایزه بهترین انیمیشن در جشنواره شهر آفتاب شهرداری تهران در سال 95 .این مجموعه در شرکت زاگرس فیلم و با حمایت مادی و معنوی روابط عمومی و بین الملل شهر داری شیراز تولید شده است