خیلی از مدیران موفق نیز ممکن است یک اشتباه را مرتب تکرار کنند. یکی از اشتباهات آنها این است که اجازه می‌دهند نیروهای با استعداد و موفق آنها شرکتشان را ترک کنند. یکی از هزینه‌های کمرشکن شرکت‌ها، همین ترک نیروهای مستعد و باهوش است.

از هر مدیری بپرسید آیا برای نگهداری و تربیت نیروهای مستعد و باهوش دستورکار دارند، بلافاصله جوب می‌دهند بله! و سپس از تلاش هع و موفقیت‌های شرکت خود صحبت می‌کنند. اما واقعیت چیز دیگری است.

در یک آزمایش، با تحقیق از کارمندان این نوع شرکت‌ها پاسخ های زیر دریافت شد:

بیش از ۵۰ درصد از آنها ابراز کرده‌اند که ارزش‌های آنها با کارفرمایشان متفاوت است.

بیش از ۶۰ درصد از آنها گفته‌اند احساس نمی‌کنند کارهای آنها با برنامه‌ریزی کارفرما به نتیجه‌ای برسد.

بیش از ۷۰ درصد از آنها گفته‌اند تلاش ها و استعدادهای آنها توسط کارفرما درک و قدردانی نمی‌شود.

اما بد نیست بدانیم این نیروهای مستعد با ایده‌های عالی و سازنده چرا شرکت خود را ترک می‌کنند و دست کارفرما را در پوست گردو می‌گذارند.

١- عدم موفقیت در دنبال کردن علاقه‌مندی آنها.

٢- شکست در به چالش کشیدن هوش و خردمندی آنها.

٣- استفاده نکردن از خلاقیت آنها.

٤- پرورش ندادن مهارت‌های آنها.

٥- فرصت ندادن به آنها برای صحبت.

٦- نداشتن توجه کافی به آنها.

٧- داشتن ضعف مدیریتی.

٨- نادیده گرفتن تلاش های آنها.

٩- افزایش ندادن مسئولیت های آنها.

١١- سر قول خود نبودن.