منطق مورچه ای :

منطق مورچه ای دارای 4 بخش مهم می باشد که در زیر به شما معرفی خواهند شد:

  • اولین بخش آن این است :«یک مورچه هرگز تسلیم نمی شود.»

منطق خوبی به نظر می آید، اگر مورچه ها به سمتی پیش بروند و شما سعی در متوقف کردنشان داشته باشید به دنبال راه دیگری می گردند. بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند .آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند .
چه منطق قدرتمندی؛ هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر می رساند دست نکش .

  • بخش دوم این است :«مورچه ها کل تابستان را زمستانی می اندیشند.»

این نگرش بسیار مهمی می باشد ، نمی توان اینقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار خواهد ماند. پس مورچه ها وسط تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند .
آینده نگری اصل مهمی است و باید در تابستان فکر طوفان زمستان را هم کرد . باید همچنان که از آفتاب و شن لذت می برید به فکر سنگ و صخره هم باشید.

  • سومین بخش از منطق مورچه این است :«مورچه ها کل زمستان را مثبت می اندیشند.»

این نیزبخش مهمی از منطق مورچه ای می باشد. در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور می شوند که این دوران زیاد طول نمی کشد؛ به زودی از اینجا بیرون خواهیم رفت. و در اولین روز گرم ، مورچه ها بیرون می آیند. اگر دوباره سرد شد آنها به زیر خاک بر میگردند، اما باز در اولین روز گرم بیرون می آیند . آنها برای بیرون آمدن نمی توانند زیاد منتظر بمانند.

  • چهارمین و آخرین منطق مورچه ای :«هر چه قدر که در توانش باشد. »

یک مورچه در تابستان چه قدر برای زمستان خود جمع می کند؟
چه منطق فوق العاده ای است این منطق که هر چه قدر در تواناییت است.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم :
1-هرگز تسلیم نشو.
2- آینده را ببین. (زمستانی بیاندیش )
3-مثبت بمان .(تابستان را به خاطر بسپار)
4- همه تلاشت را بکن .
مانند یک مورچه منطقی باشیم و مانندمورچه بزرگ بيانديشيد!

شما چه فکر می کنید؟