فقط یک روز پس از سخنان تند دونالد ترامپ علیه ایران و همزمان با سخنان صلح طلبانه منتخب مردم ایران در سازمان ملل متحد، شرکت بریتانیایی کرکس قرارداد ساخت ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان در ایران را امضا کرد. معنا و مفهوم دقیق این رویداد را زمانی بیشتر درک می کنیم که قدری به آمار و ارقام زیر دقت کنیم:
این نیروگاه می تواند در هر یک ساعت از تولید 420 تن گاز دی اکسید کربن و آلاینده های دیگر پیشگیری کند.
این نیروگاه فقط از آفتاب درخشان تغذیه می کند. نه به سوخت فسیلی احتیاجی دارد و نه به اورانیوم غنی شده گرانبها.
ظرفیت تولید این نیروگاه خورشیدی 600 مگاوات است و تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر 700 مگاوات.
ساخت نیروگاه اتمی بوشهر 36 سال زمان برد اما این نیروگاه در 3 سال تکمیل می شود و هر 6 ماه یک شبکه‌ ۱۰۰ مگاواتی راه‌اندازی می شود.
هزینه ساخت این نیروگاه 600 میلیون یورو است در حالی که هزینه فقط واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر و سوخت آن در حدود دو برابر این مبلغ بود.
بی شک می توان گفت که این رویداد فقط یکی از میوه های گفتگو، دیپلماسی شفاف و ترویج صلح و دوستی در جامعه بین اللملی است. گفتگویی که می تواند ظرفیت های بی کران آفتاب شرقی این سرزمین را بر جهانیان آشکار کند.