با توجه به سابقه 10 ساله همکاری شرکت زاگرس فیلم با دانشگاه ها و موسسات آموزشی مختلف همواره این شرکت پذیرای کارآموزی انیمیشن وآی تی و رشته های مرتبط بوده است. استخدام نیرو های ثابت و کارمندان شرکت نیز اغلب از بین همین کار آموزان صورت گرفته است.

 کار آموزی به شکل عملی- تئوری- تحقیقاتی انجام می شود و کار آموز در کنار یاد گیری مطالب عملا آنها را انجام می دهد. کار آموزی صرفا در دفتر مرکزی شیراز انجام می شود و به یکی از سه شکل زیر خواهد بود:

  • کارآموزی دانشجویی
  • کار آموزی مهارتی
  • کار آموزی با هدف استخدام

کار آموزی دانشجویی:

این دسته از کار آموزان از طرف دانشگاه ها و موسسات آموز عالی به شرکت زاگرس فیلم معرفی می شوند. برای شرکت در این دوره های کارآموزی باید ابتدا فرم زیر را تکمیل نمایید. در صورتی که شرکت زاگرس فیلم ظرفیت خالی برای پذیرش شما داشته باشد به شما اطلاع داد می شود. سپس به مدیر آموزش دانشگاه و یا کارشناس رشته خود مراجعه کرده و از ایشان معرفی نامه کتبی دریافت می نمایید و به محل شرکت (دفتر شیراز) مراجعه می نمایید. فعالیت شما در طی دوره کار آموزی معیار ثبت نمره درس کارآموزی برای شما می باشد.

کارآموزی مهارتی:

افرادی که علاقمند به کسب یک مهارت خاص مرتبط با فعالیت های شرکت زاگرس فیلم هستند می توانند فرم زیر را پر کنند و در صورتی که حداقل مهارت های کار را دارا باشند و شرکت زاگرس فیلم نیز ظرفیت پذیرش ایشان را داشته باشد می توانند در یک محدوده زمانی مشخص به شرکت مراجعه کرده و زیر نظر یکی از اساتید حاضر در شرکت آموزش می بینند و در ازای این آموزش ها طی دوره کار اموزی برای شرکت کار می کنند. پس از پایان دوره گواهی کارآموزی با مهر شرکت به آنها داده خواهد شد.

کار آموزی با هدف استخدام:

این نوع کار آموزی برای افرادی انجام می شود که در خواست استخدام در شرکت زاگرس فیلم را داده اند و مهارت ها و تخصص ایشان مورد تایید شرکت قرار گرفته است و بناست که به صورت رسمی به استخدام این شرکت درآیند اما مهارت آنها در برخی از کارهایی که قرار است به آنها واگذار شود کافی نیست. یک دوره مشخص برای این افراد در نظر گرفته می شود تا طی آن دوره علاوه بر یاد گرفتن کامل آن مهارت با شرایط و قوائد و مقررات شرکت بیشتر آشنا شوند و میزان تسلط و بهره وری کاری آنها مورد آزمایش قرار گیرد. سپس در صورت موفقیت در کسب مهارت و دیگر توانمندی ها به صورت رسمی در شرکت زاگرس فیلم استخدام می شوند.