Loading...

سفارش دهنده گرامی سلام:

به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

در کشاکش نبرد رستم با تورانیان قلب مرکب او رخش دچار گرفتگی رگ ها می شود. آیا معجزه ای ایران زمین را از حادثه هولناک خواهد رهانید؟

این قسمت داستان عجیبی از نبرد رستم وفرزند او سهراب

از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند

رستم در زمان سفر می کند و به امروز می آید. اما شهر را در میانه جنگ می یابد!

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید...

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

مقابله با دست فروشان و سد معبر

این سریال انیمیشن 77 دقیقه ای با تکنیک دوبعدی جهت ارائه به بازاهای جهانی و با دوبله  انگلیسی در استودیو های تخصصی زاگرس فیلم  تولید شده که در مراحل پس تولید می باشد.

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم

رفتن رستم و رخش به طبیعت در روز سیزده نوروز و عاشق شدن رخش و.....

حامی این قسمت : شرکت پست TNT

در این قسمت رستم و اسفندیار در مسابقه ای شرکت می کنند تا شخصی را برای نبرد با دیو سه سر انتخاب کنند

 در این قسمت فردی از چین وارد می شود و کالاها و خدماتی را نیز عرضه می کند